Czy Twojej firmie potrzebna jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa
STRATEGIA 360

Strategia marketingowa to pewnego rodzaju kompas, który wytycza kierunek działania firmy i jej rozwoju. To na niej powinny być oparte przyszłe działania związane z biznesem. Na podstawie zdefiniowanych celów biznesowych określa się wszystkie potrzebne aspekty, które przyczynią się do ich osiągnięcia.

Strategię można przyrównać do instrukcji obsługi firmy pod kątem marketingowym. Mówi w jaki sposób marka jest, a także będzie, postrzegana przez odbiorców, w jaki sposób się z nimi komunikować, jakie idee i wartości przedstawia, a także co zrobić i w jaki sposób, żeby osiągnąć założone cele.

Kluczem do sukcesu firmy jest odpowiednie przygotowanie strategii, a później konsekwentna jej realizacja.
Jakie elementy zawiera strategia marketingowa?
  • analiza SWOT
  • analiza grupy docelowej
  • określenie insightu
  • opracowanie Big Idea
  • pozycjonowanie marki
  • określenie Tone of Voice
  • key words
  • określenie Unique Selling Points
  • określenie Reason To Believe
  • strategia mediowo-komunikacyjna


Analiza SWOT


Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dzięki analizie możemy zrozumieć otoczenie rynkowe firmy. Przy uwzględnieniu takiego kontekstu można trafnie zidentyfikować szanse i zagrożenia, z jakimi należy się liczyć.

Analiza rynku

Analiza grupy docelowej


Ma na celu stworzenie profilu osobowego potencjalnego klienta, czyli stworzenie modelowych profili, tzw. person. Prawidłowo opracowane persony są jasne, zwięzłe i skupiają się na informacjach demograficznych, psychograficznych i behawioralnych. Dzięki temu będziemy w stanie dopasować m.in. komunikaty, język, treść, a także targetowanie reklam.

Potencjalni klienci

Określenie insightu


Insighty wynikają z dobrego zrozumienia grupy docelowej, odkrywają ich motywacje i problemy. Bazują na głębokim zrozumieniu tego, o czym myśli i jak zachowuje się grupa docelowa.

Zrozumienie klienta

Opracowanie Big Idea


Pokazuje kontekst, definiuje problem i zarysowuje rozwiązanie. Główna koncepcja strategiczna będąca podstawą budowania komunikacji.

Koncepcja strategiczna

Pozycjonowanie marki


Polega na projektowaniu założeń, które w sposób spójny i konsekwentny wpłyną na postrzeganie i odczuwanie marki przez konsumentów.

Kreowanie wizerunku marki

Określenie Tone of Voice


Definiuje w warstwie językowej sposób w jaki chcemy, by marka była postrzegana przez odbiorców. Wyraża jej osobowość i podstawowe wartości poprzez określony oraz świadomy dobór słów oraz komunikatów.

Wartości marki

Key words


Określa o czym jest nasza marka, jak można ją podsumować i zdefiniować.

Zdefiniowanie marki

Określenie Unique Selling Points (USP)


Unikalne propozycje sprzedaży - koncentrują się na elementach, które wyróżniają produkt na tle innych, przekładając się na konkretne korzyści dla klientów.

Niepowtarzalna oferta

Określenie Reason To Believe (RTB)


Powód, dla którego klient ma uwierzyć w naszą ofertę. Jako marka oferując produkt lub usługę proponujemy klientom konkretne rozwiązania, składamy tym samym jakąś obietnicę. RTB powinien być wiarygodny, niepodważalny i unikalny.

Produkt wiarygodny i niezawodny

Strategia mediowo-komunikacyjna


Media-mix, touchpointy odbiorcy z marką, customer journey - określają punkty styku konsumenta z marką, kanały komunikacji, przepływ ruchu pomiędzy kanałami, definiują lejek sprzedażowy - czyli cały obszar dotyczący rodzaju komunikacji i wykorzystywanych kanałów.

Planowanie działań medialnych
Umów się na bezpłatną konsultację marketingową


UMÓW KONSULTACJĘ