Czy influencerzy faktycznie mają wpływ na swoich odbiorców i warto ich zatrudnić do kampanii?

Zatrudnianie Influencerów do kampani marketingowych
INFLUENCER MARKETING

W dzisiejszych czasach, gdy na każdym kroku mamy do czynienia ze skandalami znanych gwiazd, pojawia się pytanie, czy influencerzy są dalej wiarygodni dla swoich odbiorców i w jaki sposób, jako marka, uniknąć wplątania się w aferę.

Kluczem w tym przypadku jest odpowiedni dobór osób do współpracy z marką. Przede wszystkim trzeba zdefiniować kto będzie wiarygodną osobą dla naszej grupy docelowej, następnie określić czy konkretna osoba wyznaje podobne wartości do marki, którą ma reklamować. Jest to o tyle ważny aspekt, że jeśli influencer na co dzień kieruje się innymi wartościami niż marka, to współpraca zostanie odebrana jako nieautentyczna, co negatywnie wpłynie na postrzeganie firmy.

Kolejny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, to ocena dotychczasowych działań i zachowań influencera. Jeśli ktoś jest znany z ogólnie negatywnej oceny wśród odbiorców, to lepiej unikać takiej współpracy. Tak samo w sytuacji, gdy ktoś w ostatnim czasie miał wiele współprac z licznymi markami - - w tym przypadku wiarygodność takiej osoby spada i jest postrzegana jako “słup ogłoszeniowy”.
Z jakich etapów składa się kampania z influencerami?
  • określenie celów biznesowych i KPI
  • analiza grupy docelowej
  • dobór platform do realizacji
  • selekcja influencerów do współpracy
  • przygotowanie Big Idea kampanii
  • brief dla twórców
  • nadzór nad realizacją
  • analiza wyników


Określenie celów biznesowych i KPI


Jasno określony cel biznesowy pozwala na odpowiednie zaplanowanie działań, które doprowadzą do jego realizacji. Na tym etapie określa się również KPI - czyli wskaźniki, które będą na bieżąco pokazywały w jakim stopniu realizowane są odpowiednie założenia biznesowe i marketingowe.

Planowanie działań marketingowych

Analiza grupy docelowej


Ma na celu stworzenie profilu osobowego potencjalnego klienta, czyli stworzenie modelowych profili, tzw. person. Prawidłowo opracowane persony są jasne, zwięzłe i skupiają się na informacjach demograficznych, psychograficznych i behawioralnych.

Potencjalni klienci

Dobór platform do realizacji


W oparciu o analizę grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć, i KPI dobierane są najbardziej efektywne miejsca docelowe, w których będą prowadzone działania influencerskie, żeby zrealizować założone cele biznesowe.

Realizacja założonych celów biznesowych przez dobór platform

Selekcja influencerów do współpracy


W czasach coraz to głośniejszych skandali ze znanymi osobami show biznesu w roli głównej warto jest sprawdzić wiarygodność twórcy oraz dopasować jego profil do charakteru i wartości, które wyznaje marka. Trzeba mieć na uwadze, że nieodpowiednie dobranie osób do współpracy może negatywnie wpłynąć na postrzeganie marki.

Dopasowanie influencerów do marki

Przygotowanie Big Idea kampanii


W oparciu o cele biznesowe, grupę docelową i platformę komunikacji zostaje stworzona koncepcja motywu przewodniego całej kampanii. Celem jest wymyślenie ciekawej koncepcji kreatywnej, która pozwoli influencerom stworzyć nieprzeciętne kreacje, dzięki czemu sama kampania zostanie na dłużej w pamięci odbiorców.

Ciekawa koncepcja kreatywna

Brief dla twórców


Na podstawie opracowanej koncepcji kreatywnej przygotowywany jest brief, w którym uwzględnione są wszystkie kluczowe założenia z punktu widzenia firmy. Dajemy influencerom motyw przewodni kampanii pozostawiając jednak swobodę w tworzeniu treści, żeby wyprodukowany content był jak najbardziej wiarygodny dla ich odbiorców, w charakterystycznym stylu danego twórcy.

Content wiarygodny dla odbiorców

Nadzór nad realizacją


W trosce o dobro marki, jak i całej kampanii, wszystkie treści przed publikacją muszą przejść etap akceptacji. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której zostaje opublikowany nieodpowiedni przekaz z punktu widzenia firmy, co mogłoby nieść za sobą negatywne skutki wizerunkowe.

Akceptacja treści marketingowych

Analiza wyników


Analiza wyników pozwala określić, które z działań, kanałów i współprac są najbardziej efektywne. Dzięki temu można m.in. wywnioskować, z którym z twórców najbardziej warto nawiązać współpracę długofalową.

Analiza działań, kanałów i współpracy
Umów się na bezpłatną konsultację marketingową


UMÓW KONSULTACJĘ