Czy reklama w internecie się opłaca?

Reklama w internecie
PERFORMANCE

Zdecydowanie tak, ale pod jednym warunkiem, że mamy jasno zdefiniowane cele, które ta reklama ma zrealizować i faktycznie je realizuje.

Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, że na reklamy jest wydawany ogromny budżet, obiecywany jest wzrost sprzedaży w dalekiej przyszłości, a finalnie okazuje się, że z perspektywy firmy nic się nie zmieniło, a pieniądze po prostu przepadły.

Kluczowe jest więc odpowiednie przygotowanie kampanii reklamowej, które polega na zdefiniowaniu celu biznesowego, określeniu jakie cele pośrednie reklama będzie realizować i dlaczego akurat takie, i co najważniejsze, optymalizacji reklam na podstawie analizy wyników - pozwala to na jak najefektywniejsze wydatkowanie środków, żeby osiągnąć założony cel biznesowy niższym kosztem, lub wygenerować więcej wyników.

Dzięki temu możesz na bieżąco kontrolować wydatki i osiągane wyniki, porównywać je z założeniami i estymacjami. Masz pewność, że tym razem Twoje środki są wydatkowane w racjonalny sposób i zrealizują postawiony cel biznesowy.
Jak wygląda proces przeprowadzenia kampanii reklamowej?
  • określenie Reason To Believe
  • analiza grupy docelowej
  • zdefiniowanie przewag konkurencyjnych
  • określenie celów biznesowych i KPI
  • zaprojektowanie lejka marketingowego
  • dobór platform do realizacji
  • przygotowanie komunikacji
  • optymalizacja kampanii i analiza wyników


Określenie Reason To Believe (RTB)


Powód, dla którego klient ma uwierzyć w naszą ofertę. Jako marka oferując produkt lub usługę proponujemy klientom konkretne rozwiązania, składamy tym samym jakąś obietnicę. RTB powinien być wiarygodny, niepodważalny i unikalny.

Wiarygodny i niezawodny produkt

Analiza grupy docelowej


Ma na celu stworzenie profilu osobowego potencjalnego klienta, czyli stworzenie modelowych profili, tzw. person. Prawidłowo opracowane persony są jasne, zwięzłe i skupiają się na informacjach demograficznych, psychograficznych i behawioralnych.

Potencjalny klient

Zdefiniowanie przewag konkurencyjnych


Określenie elementów, które wyróżniają produkt lub usługę na tle innych, przekładając się na konkretne korzyści dla klientów.

Potrzeby klientów

Określenie celów biznesowych i KPI


Jasno określony cel biznesowy pozwala na odpowiednie zaplanowanie działań, które doprowadzą do jego realizacji. Na tym etapie określa się również KPI - czyli wskaźniki, które będą na bieżąco pokazywały w jakim stopniu realizowane są odpowiednie założenia biznesowe i marketingowe. Każdy etap lejka marketingowego realizuje inne cele i założenia, dlatego kluczowe jest, żeby na podstawie KPI analizować efektywność wydawanego budżetu.

Planowanie działań marketingowych

Zaprojektowanie lejka marketingowego


Stworzenie modelu obrazującego interakcję klienta z marką, na zasadzie ścieżki, którą przebywa od pierwszego zetknięcia z firmą, przez wpływ na opinię o niej i jej produktach, aż do zakupu produktu lub usługi.

Interakcja klienta z marką

Dobór platform do realizacji


W oparciu o lejek marketingowy i KPI dobierane są najbardziej efektywne miejsca docelowe, w których będą prowadzone działania reklamowe, żeby zrealizować założone cele biznesowe.

Dobór platform do działań marketingowych

Przygotowanie komunikacji


Każda platforma, a także każdy etap lejka marketingowego, ma swoją specyfikę i wymaga dostosowania komunikatu. Reklamy na różnych mediach, przy tym samym przekazie, będą wykorzystywały inny format - grafika, animacja lub video. W zależności od poziomu lejka przekaz będzie się różnił, ponieważ cel w jakim wyświetla się reklama jest na każdym etapie inny.

Dostosowanie reklamy do platformy społecznościowej

Optymalizacja kampanii i analiza wyników


Optymalizacja reklam pozwala na efektywniejsze wydawanie budżetu, a co za tym idzie - realizację celu biznesowego niższym kosztem. Analiza wyników pozwala określić, które grupy docelowe, działania i kanały są najbardziej efektywne.

Efektywne wydawanie budżetu
Umów się na bezpłatną konsultację marketingową


UMÓW KONSULTACJĘ